Info

Martiszu (aka Marta Ludwiszewska)

Zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracją. Projektuje plakaty, książki, okładki płyt, identyfikacje wizualne oraz oprawy graficzne wydarzeń artystycznych. Pomysłodawczyni i koordynatorka Pogotowia Graficznego, akcji plakatowej wspierającej inicjatywy społeczne. Współorganizatorka serii wystaw N22 PREZENTUJE, promującej prace polskich grafików i ilustratorów oraz Full Moon Party, niezależnej inicjatywy artystycznej na rzecz promocji polskiego urban art’u. Ambasadorka polskiej strefy „Poland. Inspired by nature” na Expo 2020 w Dubaju. Lubi naturę, relaks i dresy.

Graphic designer and illustrator, designing posters, books, album covers, visual identities. Creator and coordinator of Graphic Emergency, a community action among designers creating posters in support of social initiatives and protests. Co-creator of the N22 PRESENTS exhibition series, showcasing Polish designers and illustrators, and of Full Moon Party, an independent initiative promoting Polish Urban Art. An Ambassador of the Polish Pavilion of the 2020 Expo in Dubai, “Poland. Inspired by Nature”. Enjoys nature, relaxation, long walks and trackie bottoms.

Kontakt

hello@martiszu.com